Specjalizujemy się w opracowywaniu i realizacji programów i kampanii CSR, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), która została zdefiniowana w normie PN-ISO 26 000 jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:
• przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
• uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
• jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
• jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”

Wierzymy, że dobrze prowadzone działania z zakresu CSR stanowią istotny element
w kształtowaniu pozytywnego wizerunku i reputacji firmy oraz determinują zaufanie społeczne.
Wszystkie propozycje programów CSR opracowujemy w oparciu o indywidualne podejście oraz mając na uwadze uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne danej firmy.
Najlepszym dowodem naszych kompetencji w obszarze CSR są nagrody, które zdobyliśmy w międzynarodowych konkursach. Nasze działania komunikacyjne dla programu CSR “Podziel się Posiłkiem” firmy Danone zostały nagrodzone IPRA Golden World Awards 2014 w kategorii “Corporate Responsibility”, natomiast w kategorii “Najlepsza kampania wspierająca zdrowie” (“Best Campaign Supporting Health”) zdobyliśmy nagrodę w prestiżowym, amerykańskim konkursie Bulldog CSR Awards 2014, jako pierwsza i jedyna dotychczas Agencja PR z Polski. Wszystkie nagrody są dla nas wielkim wyróżnieniem, ale i ogromną motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań w dziedzinie CSR.

W ramach komunikacji CSR oferujemy następujące usługi:
• Analiza sytuacji i opracowanie strategii CSR
• Przygotowywanie planu komunikacji działań w obszarze CSR
• Opracowanie i realizacja kampanii społecznych
• Identyfikacja i nawiązanie relacji z najważniejszymi interesariuszami
• Monitorowanie wybranych problemów społecznych i współpraca z ekspertami
• Organizowanie konferencji, debat i seminariów
• Opracowywanie materiałów edukacyjnych
• Komunikacja CSR wewnątrz firmy
• Opracowywanie raportów na temat działań firm w zakresie CSR
• Szkolenia z CSR