• Materiały prasowe

Podziel się Posiłkiem pomaga już 10 lat

Informacja Prasowa

Codziennie w Polsce z problemem niedożywienia boryka się, według raportu Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Danone i Banków Żywności, 162 tysiące uczniów szkół podstawowych[1]. Z myślą o nich od 10 lat Danone prowadzi program Podziel się Posiłkiem. Dzięki zaangażowaniu organizacji, mediów, konsumentów przez ten okres udało się wydać prawie 13 milionów posiłków. 20 czerwca 2013r.  w siedzibie Fundacji „Gwiazdeczka” w Warszawie podsumowano stan wiedzy o problemie i działania programu na rzecz niedożywionych oraz wymagających dożywiania dzieci w kraju.

Skala problemu niedożywienia dzieci w Polsce

Wyniki badania Millward Brown (czerwiec 2013r.)  przygotowanego na zlecenie Danone i Banków Żywności, wskazują, że liczba dzieci w klasach I-VI, które są niedożywione lub wymagają dożywiania wynosi aktualnie  162 tysiące1. Pomimo tendencji spadkowej w porównaniu do lat poprzednich, problem ten dotyczy wciąż 7,4% uczniów szkół podstawowych. Obserwowana jest jednak widoczna zmiana w podejściu samych szkół do problemu – dziś 79% szkół aktywnie przeciwdziała problemowi, zapewniając większości potrzebujących dzieci ciepły posiłek w dniach nauki (w 2005r 43% dyrektorów szkół nie podejmowało działań służących walce
z niedożywieniem uczniów). W opinii nauczycieli zasięg problemu stopniowo się zmniejsza, ale nadal w ponad 40% klas są dzieci wymagające dożywiania.

 

Tuż obok nas może być potrzebujące dziecko

Ważną kwestią wciąż pozostaje potrzeba zrozumienia, że problem niedożywienia nie dotyczy tylko dzieci ze słabiej rozwiniętych regionów Polski, lecz również występuje w dużych aglomeracjach miejskich. Przykładem takiej sytuacji jest działająca w centrum stolicy Fundacja Pomocy Rodzinie “Gwiazdeczka”, pod której stałą opieką znajduje się kilkadziesiąt dzieci. Dla wielu z nich często jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia jest ten wydany w „Gwiazdeczce”.

W naszej codziennej pracy z dziećmi spotykamy się ciągle z problemami niedożywienia. Do naszej Fundacji przychodzą dzieci z różnych środowisk, najczęściej tych trudnych, mających zarówno problemy materialne, jak i życiowe. Dzieci te są smutne, zamknięte w sobie, nie potrafią bawić się z innymi dziećmi. U nas uczą się wszystkiego, poznają także życie od strony żywieniowej. Podczas pobytu u nas widać jak dzieci się zmieniają, jak otwierają się na zewnątrz, jak potrafią pokazać swoje emocje. Z apatycznych, smutnych dzieci wyrastają mądre i ciekawe świata dzieciaczki.Ta metamorfoza jest pięknym zjawiskiem i uczy nas dorosłych, że trzeba dbać o regularne i wartościowe posiłki, bo nic tak nie cieszy jak piękno i rozwój dziecka – mówi Ewa Pomorska, Prezeska Fundacji Pomocy Rodzinie „Gwiazdeczka”, beneficjent Programu Grantowego„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”.

 Podziel się Posiłkiem pomaga już 10 lat!

Polacy potrafią i chcą pomagać! Najlepszym dowodem na to jest wydanie 13-milionowego posiłku w ramach programu społecznego Podziel się Posiłkiem, które nastąpiło 20 czerwca 2013r. w siedzibie jednego z beneficjentów Programu – Fundacji „Gwiazdeczka”w Warszawie.

Materiały prasowe
Wydanie 13 milionowego posiłku w ramach programu “Podziel się posiłkiem” fot. Materiały prasowe
 

Materiały prasowe
fot. Materiały prasowe
fot. Materiały prasowe
fot. Materiały prasowe

Ta olbrzymia liczba posiłków stała się rzeczywistością dzięki aktywnemu zaangażowaniu konsumentów kupujących produkty Danone oznaczone Talerzykiem – logiem programu – jak również 219 tysięcy wolontariuszy, którzy zebrali ponad 3,3 mln kg żywności w czasie Ogólnopolskich Zbiórek Żywności Podziel się Posiłkiem, przekazanej do ponad 7000 lokalnych organizacji społecznych. Tak duża skala działań programu stała się możliwa również dzięki instytucjom, które aktywnie zaangażowały się w pomoc w walkę z niedożywieniem. W gronie partnerów Podziel się Posiłkiem, którzy znacząco wyróżnili się na tym polu i z tego względu otrzymali szczególne podziękowania, znalazła się Federacja Polskich Banków Żywności, Telewizja Polsati Fundacja Polsat,  Akademia Rozwoju Filantropii, Millward Brown SA oraz Fundacja Pomocy  Rodzinie “Gwiazdeczka”.

M. Borkowski, M.Bałaszczyk, P.Pohrybieniuk, P.Łukasiak, M.Richardson, K.Antoszewski fot. materiały prasowe
M. Borkowski, M.Bałaszczyk, P.Pohrybieniuk, P.Łukasiak, M.Richardson, K.Antoszewski fot. materiały prasowe
 

 

Monika Richardson w Fundacji Gwiazdeczka fot. Materiały prasowe
Monika Richardson w Fundacji Gwiazdeczka fot. Materiały prasowe

 

[1] Badanie Millward Brown przeprowadzone w 2013 roku na zlecenie Danone i Banków Żywności, na reprezentacyjnej próbie wychowawców klas I-VI.
Najnowsze projekty